Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A. / Bukowińskie Towarzystwo Geotermalne