Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie

Zgodnie z podpisaną umową wykonamy i dostarczymy układ wymiennikowo-pompowy oraz szafę rozdzielczo-zasilającą dla sprężarkowni Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Krakowie.