Zakład Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Wykonamy instalację gazów specjalnych i sprężonego powietrza dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki wytwarzania (GMP). Wszystkie instalacje zostaną wykonane z zastosowaniem rur elektropolerowanych.