WSP im. Jana Pawła II w Krośnie

Finalizujemy drugi etap rozbudowy i modernizacji instalacji gazów medycznych (tlenu, próżni, sprężonego powietrza) w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.