Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wykonaliśmy zleconą wcześniej instalacje gazów specjalnych w laboratorium uczelnianym Uniwersytetu w Kielcach. Do wykonywanych prac należały montaże instalacji acetylenu, podtlenku azotu i argonu wraz z montażem stacji rozprężania i punktów poboru.