Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Budimex S.A.

Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji gazów specjalnych dla inwestycji realizowanej w Zespole Inkubatorów Wysokich Technologii „Materiały i biomateriały oraz technologie informacyjne i komunikacyjne”. W zakres prac wchodzi montaż 80 sztuk stacji rozprężania na takie gazy jak: tlen, azot, argon i sprężone powietrze. Dodatkowo wykonamy montaż kilkuset metrów instalacji wraz z montażem punktów poboru.