Unimięs Sp. z o.o.

W zakładach przemysłu mięsnego wykonaliśmy instalację doprowadzającą ciekły azot do komory zamrażalniczej.