UAB PCE Baltic

Dla naszego Klienta na Litwie wykonamy instalacje przesyłową gazów do produkcji paneli fotowoltaicznych m. in. silanu (SiH4), trójfluorku azotu (NF3), amoniaku (NH3), dwutlenku węgla (CO2), tlenu (O2) i azotu (N2).