Trend Glass

Wykonamy kolejną instalację tlenową do podłączenia palników. Tym razem inwestorem jest zakład przemysłu szklarskiego, który rozbudowuje halę produkcyjną. Część instalacji będzie prowadzona w przekopie.