TI Poland – Bielsko Biała

Zakończyliśmy prace przy zleceniu na wykonanie instalacji wodoru i azotu wraz z pracami dodatkowymi przy podłączeniu pieca. Na instalacje wodoru została wystawiona Deklaracja Zgodności na zgodność wykonania z modułem A Dyrektywy Ciśnieniowej.