Termy „Bukovina”

Wykonaliśmy montaż tymczasowej stacji regazyfikacji gazu ziemnego (LNG). Stacja docelowa powstanie do końca bieżącego roku.