TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji gazów laboratoryjnych (acetylenu, podtlenku azotu i argonu) do podłączenia spektrometru. Zakres prac obejmuje również detekcję gazów, sygnalizację stanu napełnienia butli oraz dostawę szafy butlowej.