Politechnika Rzeszowska

Pozyskaliśmy zlecenie na modernizację instalacji doprowadzającej azot, argon, hel, wodór, siarkowodór i metan do urządzenia CVD. Zakres zlecenia obejmuje także wykonanie systemu detekcji i kalibrację posiadanych już detektorów następujących gazów: H2S, CH4, Cl, H2, CO.