Politechnika Rzeszowska

W chwili obecnej przeprowadzamy konserwację układu doprowadzającego gazy procesowe w urządzeniu CVD w Politechnice Rzeszowskiej.