Politechnika Łódzka

Na mocy umowy wykonamy projekt instalacji gazów specjalnych. Wśród projektowanych gazów znajdą się czterofluorek węgla (CF4), sześciofluorek siarki (SF6), mieszanina silanu w helu, podtlenek azotu, azot, argon i tlen.