PGNiG Termika

Kontynuujemy kwartalne wykonywanie konserwacji systemu detekcji w Laboratorium Chemicznym PGNiG Termika S.A. w Warszawie.