Nederman Polska Sp. z o.o.

Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie rozbudowy instalacji płynów hydraulicznych. Instalacja, która w takim zakresie po raz pierwszy została wykonana w Polsce zyskała pozytywne opinie podczas użytkowania. Modernizacja dotyczy zmiany usytuowania punktów zalewowych oraz wykonanie podłączenia nowego stanowiska.