KWP w Krakowie

Na mocy podpisanej umowy rozpoczynamy modernizację instalacji helu i wodoru w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Instalacja będzie wykonana z wysokiej jakości materiałów z zastosowaniem systemu złączek zaciskowych Swagelok.