Kompleks Edukacyjno – Badawczy Biotechnologii we Wrocławiu – Uniwersytet Wrocławski

Wykonaliśmy jeden z etapów powierzonych zadań dostarczając agregat pomp próżniowych.