Kompania Piwowarska

Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie prób szczelności helowej wymienników amoniak / dwutlenek węgla. Inwestycja ma na celu wykrycie potencjalnych nieszczelności w układzie.