KD Barbara – Zarmen

Po wykonaniu większej części instalacji technologicznych stanowisk laboratoryjnych przystąpiliśmy do wykonania prób ciśnieniowych poszczególnych instalacji. Próby zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym.