IP System Control

Otrzymaliśmy dodatkowe zlecenie na wykonanie instalacji azotu na potrzeby zakładu w Barczygłowie.