Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Rozpoczynamy prace związane z wykonaniem projektu instalacji doprowadzającej gazy czyste, sprężone do hali eksperymentalnej w budynku Centrum Cyklotronowego Bronowice CCB.