Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

Zakończyliśmy wykonanie projektu instalacji dwutlenku siarki i tlenku azotu na potrzeby laboratoriom. Następnie na podstawie zatwierdzonych projektów zostały wykonane przedmiotowe instalacje. Cały użyty materiał został wykonany ze stali nierdzewnej.