Instytut Energetyki – Instytut Badawczy

Zakończyliśmy modernizację stanowiska badawczego do testowania zbiornika ciepłej wody użytkowej.