Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla – Centrum Czystych Technologii Węglowych

Zakończyliśmy etap związany z instalacjami tlenu i azotu dla budowanych obiektów CCTW.