Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji – Bosmal Sp. z o.o.

Zakończyliśmy montaż tymczasowej stacji dla instalacji sprężonego gazu ziemnego CNG. Przeprowadzone zostaję pierwsze rozruchy próbne.