Gaz System – Wronów

Dostarczyliśmy stację zgazowania azotu zawierającą zbiornik kriogeniczny, parownicę atmosferyczną oraz armaturę procesową na potrzeby tłoczni.