Fideltronik Poland Spółka z o.o.

Zakończyliśmy prace związane z wykonaniem instalacji azotu obejmujące dostawę i montaż orurowania i armatury oraz badania radiograficzne spoin w zakładzie Fideltronik Polska Sp. z o.o. w Suchej Beskidzkiej.