FA Krosno

Otrzymaliśmy zamówienie na wykonanie konserwacji stacji rozprężania amoniaku wraz z instalacją zasilającą piece. Zlecenie obejmuje wyczyszczenie i przepłukanie instalacji oraz okresową konserwację armatury.