ChCPiO SPZOZ im. Dr E. Hankiego w Chorzowie

Otrzymaliśmy zamówienie na dostawę i wykonanie stacji rozprężania tlenu medycznego wraz z instalacją gazu w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii SPZOZ im. Dr E. Hankiego w Chorzowie .