Bipromet – Orzeł Biały S.A.

Na mocy podpisanego aneksu wykonamy rozbudowę instalacji tlenowej oraz gazu ziemnego. Zakres prac obejmuje doprowadzenie tlenu i gazu ziemnego z miejsc wpięcia w istniejące instalacje do panela tlenowo gazowego.