Baterpol S.A.

Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie prac serwisowych, wymianę węży technologicznych itp. W zakresie prac jest również wykonanie prób ciśnieniowych.