Alteris S.A.

Do szerokiego zakresu naszych specjalności dołączyło wykonanie instalacji gazów medycznych w klatce Faraday’a (pomieszczenie rezonansu magnetycznego) oraz wykonanie instalacji awaryjnej wyrzutowej helu tzw. Quench Pipe.