Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zakończyliśmy pracę przy wykonawstwie instalacji gazów specjalnych – siarkowodoru, dwutlenku siarki i wodoru dla Laboratoriów Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej. Prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Już niedługo przedstawimy otrzymane referencje.