Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji gazów specjalnych – siarkowodoru, dwutlenku siarki i wodoru dla Laboratoriów Wydziału Metali Nieżelaznych. Równolegle zamontujemy system detekcji gazów.