ABSciex

Otrzymaliśmy zlecenie na wykonanie podłączenia azotu z wytwornicy azotu nowego urządzenia laboratoryjnego – spektrometru.