ABSciex – Uniwersytet Jagielloński

Wykonaliśmy modernizację sprężonego powietrza pod podłączenie generatora azotu w budynku Jagiellońskiego Centrum Leków.