Zakład Mleczarski Sp. z o.o. Zalesie

Na mocy podpisanej umowy wykonujemy stację regazyfikacji LNG dla faz ciekłej i gazowej. Zakres prac obejmuje: wykonanie układu zaporowo – upustowego, montaż stacji redukcyjnej, zbiornika magazynowego LNG, dwóch parownic produktowych oraz parownicy PBU (parownica odbudowy ciśnienia), montaż niezbędnej armatury zaworowej oraz wykonanie rurażu.