Systemy detekcji gazów

Wykonujemy systemy detekcji gazów zwane inaczej aktywnymi systemami bezpieczeństwa instalacji gazowej, które mają za zadanie powiadomienie, a następnie reakcję na pojawiające się niebezpieczne stężenie wykrywanego gazu.
Montujemy systemy wyposażone w detektory gazów palnych skalibrowane na wykrywanie stężeń gazów poniżej granicy ich wybuchowości wyrażonej w procentach, detektory gazów toksycznych skalibrowane na wykrywanie stężeń gazów poniżej dolnej granicy toksyczności wyrażonej w ppm oraz detektory tlenu skalibrowane na wykrywanie zmiany jego stężenia sygnalizujące, zarówno jego nadmiar, jak i niedobór i zubożenie atmosfery w tlen.

Całość systemu dopełnia centralka sterująca podająca sygnały na sygnalizatory optyczne, sygnalizatory akustyczne, elektromagnetyczne zawory odcinające, wentylatory wyciągowe oraz dalsze centrale sterująco monitorujące typu BMS.