Wieprz

Wykonaliśmy instalacje gazów medycznych dla szpitala w Wieprzu. Instalacja ta będzie audytowana przez Jednostkę Notyfikowaną w ramach ubiegania się o uzyskanie certyfikatu ISO 13485 potwierdzającego wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych.