Unilever

Przeprowadziliśmy konserwację pompy kriogenicznej z niezbędną wymianą podzespołów oraz uszczelek.