UE

Firma Gas Engineering Jarosław Korczak realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Regionalny Program Operacyjny-realna odpowiedź na realne potrzeby.

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Gas Engineering poprzez inwestycję w urządzenia i oprogramowanie pozwalające na ulepszenie świadczonych usług i wprowadzenie nowych produktów do oferty.

  • Nr Umowy: UDA-RPSL.01.02.04-00-F62/11-02
  • Nazwa beneficjenta: KORCZAK JAROSŁAW GAS ENGINEERING ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom
  • Wartość projektu: 799 407,28 PLN
  • Wartość dofinansowania: 389 889,74PLN

www.scp.pl
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl